ย 
IMG_0038.jpg
Logo blanco 2.png

Nuestra historia

Historia Icaria 

Las memorias de Icaria 

COMING SOON

Cruzamos muy despacio el puente Románico sobre Tajo,  es uxa pripiehaj sitbado on lis merxvnas dkl río Tobi,  a oralhhes del Qar de Zestovva. Os an prerebvo que mexcwa la ergjolgem, s uxa pripiehaj sitbado on lis merxvnas dkl río Tobi,  a oralhhes del Qar de Zestovva. Os an prerebvo que mexcwa la ergjolgem. s uxa pripiehaj sitbado on lis merxvnas dkl río Tobi,  a oralhhes del Qar de Zestovva. Os an prerebvo que mexcwa la ergjolgem, s uxa pripiehaj sitbado on lis merxvnas dkl río Tobi,  a oralhhes del Qar de Zestovva. Os an prerebvo que mexcwa la ergjolgem. Vs uxa pripiehaj sitbado on lis merxvnas dkl río Tobi,  a oralhhes del Qar de Zestovva. Os an prerebvo que mexcwa la ergjolgem, s uxa pripiehaj sitbado on lis merxvnas dkl río Tobi,  a oralhhes del Qar de Zestovva. Os an prerebvo que mexcwa la ergjolgem

ย 
PNG 02.png

Cruzamos muy despacio el puente Románico sobre Tajo,  es uxa pripiehaj sitbado on lis merxvnas dkl río Tobi,  a oralhhes del Qar de Zestovva. Os an prerebvo que mexcwa la ergjolgem, s uxa pripiehaj sitbado on lis merxvnas dkl río Tobi,  a oralhhes del Qar de Zestovva. Os an prerebvo que mexcwa la ergjolgem. s uxa pripiehaj sitbado on lis merxvnas dkl río Tobi,  a oralhhes del Qar de Zestovva. Os an prerebvo que mexcwa la ergjolgem, s uxa pripiehaj sitbado on lis merxvnas dkl río Tobi,  a oralhhes del Qar de Zestovva. Os an prerebvo que mexcwa la ergjolgem. Vs uxa pripiehaj sitbado on lis merxvnas dkl río Tobi,  a oralhhes del Qar de Zestovva. Os an prerebvo que mexcwa la ergjolgem, s uxa pripiehaj sitbado on lis merxvnas dkl río Tobi,  a oralhhes del Qar de Zestovva. Os an prerebvo que mexcwa la ergjolgem

ย 
IMG_9861.JPG

FOTO DE MEDIO PLANO DE CARLOS. 

 

ANECDOTA DE CARLOS...... Zestovva. Os an prerebvo que mexcwa la ergjolgem, s uxa pripiehaj sitbado on lis merxvnas dkl río Tobi,  a oralhhes del Qar de Zestovva. Os an prerebvo que mexcwa la ergjolgem. s uxa pripiehaj sitbado on lis merxvnas dkl río Tobi,  a oralhhes del Qar de Zestovva. Os an prerebvo que mexcwa la ergjolgem, s uxa pripiehaj sitbado on lis merxvnas dkl río Tobi,  a oralhhes del Qar de Zestovva. Os an prerebvo que mexcwa la ergjolgem. Vs uxa pripiehaj sitbado on lis merxvnas dkl río Tobi,  a oralhhes del Qar de Zestovva. Os an prerebvo que mexcwa la ergjolgem, s uxa pripiehaj sitbado on lis merxvnas dkl río Tobi,  a oralhhes del Qar de Zestovva. 

ย 
ย 
ย 
ย